Brandfarlig och explosiv vara

Vi identifierar och beskriver förebyggande åtgärder som behöver utföras för att begränsa risker i samband med hantering av brandfarliga eller explosiva varor. Vi hjälper bland annat till med:

  • Tillståndsansökan
  • Riskutredning
  • Klassningsplan
  • Explosionsskyddsdokumentation
  • Rådgivning

Vi utför vårt arbete i enlighet med aktuella lagar och regelverk samt beställarens egen ambition. De lagar och regelverk som ligger till grund för arbetet är bl.a.:

  • Lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE
Kvalitet och miljö

Vi arbetar efter ett kvalitetssystem som är baserat på SS-EN ISO 9001 kvalitetsledningssystem samt regler och allmänna bestämmelser som är gällande för konsultbranschen.

I vår verksamhet verkar vi för att minimera uppdragsgivarens miljöbelastning likaväl som vår egen.