frm_undersida_star

Fire Risk Management (FRM)

Vårt FRM-team är vår spjutspets kring förvaltningsfrågor och hanterar löpande allt från upprättande av kvalitetssäkring av brandskydd till upphandling och byggnadstekniska spörsmål. FRM-teamets stora styrka är att de sitter som spindeln i nätet av vår totala kompetens och kan därmed stötta våra kunder i alla skeden. Oavsett som det gäller planprocess, projektering, riskhantering, förvaltning eller försäkringsupphandling så tar vårt team hand om dig. Med vårt FRM-team har du alltid en partner som kan stödja, hantera eller rådgiva kring brand och risk i alla dess avseenden.

Kvalitet och miljö

Vi arbetar efter ett kvalitetssystem som är baserat på SS-EN ISO 9001 kvalitetsledningssystem samt regler och allmänna bestämmelser som är gällande för konsultbranschen.

I vår verksamhet verkar vi för att minimera uppdragsgivarens miljöbelastning likaväl som vår egen.