Kontroll och besiktning

Vi kontrollerar och följer upp det brandskydd vi själva eller annan part har projekterat i samband med en nybyggnad eller ändring av en befintlig byggnad. Vi dokumenterar resultat och tillhörande slutsats i ett protokoll (ofta kallat sakkunnighetsintyg) som fastställer huruvida byggnaden eller lokalen kan tas i bruk och som utgör underlag för relationshandling. Vid särskild förfrågan kan även entreprenadbesiktning utföras för delar av byggnaders brandskydd.

fe_icon_sidebar
Kvalitet och miljö

Vi arbetar efter ett kvalitetssystem som är baserat på SS-EN ISO 9001 kvalitetsledningssystem samt regler och allmänna bestämmelser som är gällande för konsultbranschen.

I vår verksamhet verkar vi för att minimera uppdragsgivarens miljöbelastning likaväl som vår egen.