Om oss

FAST Engineering är ett konsultföretag som är specialiserat på brandskydd och riskhantering. Vi arbetar främst åt byggherrar, fastighetsägare, nyttjanderättshavare (hyresgäster) och entreprenörer men hjälper även andra konsulter såsom arkitekter, konstruktörer m.fl. samt försäkringsbolag och myndigheter.

Vi har lång och bred erfarenhet från såväl räddningstjänsten, konsult- och försäkringsbranschen. Vi jobbar kontinuerligt med vidareutbildningar och utvecklar ständigt vår kompetens.

Vår historia

FAST Engineerings grundare Mikael startade företaget med en vision om att tänka utanför de traditionella ramarna för brandskydd. Han ville utveckla ett företag där man engagerar sig i sina kunders behov och hittar vassa lösningar, samtidigt som man håller sig inom regelverkets ramar. Företaget skulle värna om familjen och personalen skulle alltid trivas på sin arbetsplats.

Den 1 oktober 2010 gick Mikaels dröm i uppfyllelse, FAST Engineering öppnade för första gången sina dörrar. Drömmen som började i familjens lilla friggebod ute på tomten. Efter ett par år av flitigt arbete, etablerade Mikael kontakt med Martin och Carl. De två branschkollegorna hade skilda egenskaper och kompetenser som kompletterade Mikaels. FAST utökades. Friggeboden blev snabbt för liten och företagets första externa kontor etablerades, först i form av ett större kontorsrum hos en väletablerad VVS-firma i Mölndal och inte långt därefter, i egen kontorslokal en trappa upp i samma fastighet. Väl på plats i den egna kontorslokalen anslöt ytterligare en branschkollega med bred kompetens till samarbetet, Henrik. Grunden för företagets fortsatta utveckling och expansion var lagd.

Kontorslokalen i Mölndal byttes relativt snabbt ut till en mer centralt belägen kontorslokal i Göteborg. Åren går och företaget fortsätter att utvecklas, inte bara i medarbetarantal utan även i antal kontor och tjänsteutbud. Vi fortsätter att vara vassa på det vi gör. Att utvecklas och att tänka nytt samt erbjuda nya tjänster till våra kunder. Trots att vi växer finns familjekänslan kvar. Vi värnar om varandra, om våra kunder och arbetet vi utför. Vi delar med oss av vår kompetens och vi är stolta över vårt arbete. Även om vi inte sitter i den lilla friggeboden längre så minns vi den, och varför vi är här. Tillsammans.

FAST idag

Idag har FAST Engineering tre stycken kontor. Vi finns i Göteborg, Helsingborg och i Skien, Norge. Trots kontorens positionering arbetar vi över hela Sverige och Norge. Vi är involverade i allt från miljardprojekt till HVB-hem och kan erbjuda en helhetslösning när det kommer till brand och risk. 

Under 2017 växte vi till en skara av närmare 40 medarbetare men eftersom vi växer snabbt letar vi ständigt efter nya FAST-familjemedlemmar.

Även om antalet kontor och anställda ständigt ökar så lever mentaliteten från starten kvar. Och det är vi stolta över.

Fyra ord som definierar oss ”FAST-människor” är:

Familjära
Vassa
Engagerade
Roliga

Våra värdeord

Fyra ord som definierar oss ”FAST-människor” är:

Familjära
Vassa
Engagerade
Roliga

Kontakta oss så hjälper vi dig!