Underwriting support

Vi kartlägger byggnaders brandskydd, identifierar risker kopplat till verksamheten och förser försäkringsmäklare, försäkringsbolag, captivebolag och direktförsäkringskunder med kvalificerade riskingenjörstjänster. Våra tjänster är anpassade till försäkringsmarknadens behov och helt oberoende av externa intressenter. Vi erbjuder bl.a. följande tjänster:

 • Underwriting rapporter
 • Riskbesiktningsrapporter
 • EML/PML/NLE -beräkningar
 • Portföljanalyser/kundanalyser
 • Avbrotts- och kontinutetsplanering
 • Riskanalyser
 • Risk Management-tjänster
 • FKB-kalkyler
 • Rådgivning
 • Skalskyddsbesiktningar inbrott
 • Utbildning
 • Underwriting analyser
 • BCP-planering

Vi utför vårt arbete i enlighet med följande regelverk/branschstandarder:

 • Försäkringstekniska rekommendationer, FTR, Svensk Försäkring
 • Stöldskyddsföreningens regler, normer och rekommendationer, SSF
 • Svenska brandskyddsföreningens regler, normer och rekommendationer, SBF
 • Ledande försäkringsbolags försäkringsvillkor, säkerhetsföreskrifter och skadeförebyggande råd och rekommendationer

 

Kvalitet och miljö

Vi arbetar efter ett kvalitetssystem som är baserat på SS-EN ISO 9001 kvalitetsledningssystem samt regler och allmänna bestämmelser som är gällande för konsultbranschen.

I vår verksamhet verkar vi för att minimera uppdragsgivarens miljöbelastning likaväl som vår egen.