Utbildning

Vi erbjuder flera typer av utbildningar inom brandskydd och riskhantering och kan anpassa innehållet och detaljnivå utifrån era önskemål. Vi erbjuder bl.a. utbildningar inom följande områden:

  • Brandskydd i byggprocessen / Boverkets byggregler, BBR
  • Ventilationsbrandskydd
  • Konstruktionsbrandskydd
  • Brandfarlig och explosiv vara

Våra utbildningsledare har lång erfarenhet från såväl räddningstjänst som konsult- och försäkringsbranschen.

Kvalitet och miljö

Vi arbetar efter ett kvalitetssystem som är baserat på SS-EN ISO 9001 kvalitetsledningssystem samt regler och allmänna bestämmelser som är gällande för konsultbranschen.

I vår verksamhet verkar vi för att minimera uppdragsgivarens miljöbelastning likaväl som vår egen.