Utredning/analys

Vi utför flera typer av utredningar inom ramen för analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd. Analytisk dimensionering används som metod för att verifiera tillfredsställande brandsäkerhet när byggnaders utformning eller specifika önskemål medför att krav och lösningar, enligt förenklad dimensionering, inte kan tillämpas. Denna typ av utredningar leder ofta till ett mer flexibelt och individuellt anpassat brandskydd samt kostnadsbesparande och effektiva lösningar. Vi utför bland annat följande utredningar och analyser:

  • Brandförlopp och rökfyllnad
  • Utrymning
  • Ventilation
  • Konstruktion/Bärverk
  • Strålning

Vi utför vårt arbete i enlighet med följande regelverk/branschstandard:

  • Boverkets allmänna råd om Analytisk Dimensionering av byggnaders brandskydd, BBRAD.
Kvalitet och miljö

Vi arbetar efter ett kvalitetssystem som är baserat på SS-EN ISO 9001 kvalitetsledningssystem samt regler och allmänna bestämmelser som är gällande för konsultbranschen.

I vår verksamhet verkar vi för att minimera uppdragsgivarens miljöbelastning likaväl som vår egen.