Våra värdeord

Familjära

FAST är familjäravi månar om varandra på arbetstid och utanför. Vi anpassar oss efter våra anställdas behov och livssituation. Vi är ett team, inte individer som arbetar isolerat. Vi står bakom varandra, stöttar varandra och arbetar tillsammans för att nå bästa möjliga resultat. Vi månar om våra kunder och vill att dom känner sig som en förlängd del av FAST-familjen.

Vassa

FAST är vassaVi är entreprenörer och är kreativa i vårt arbete. Vi ligger i frontlinjen, teknikmässigt, på samtliga arbetsområden. Vi vågar tänka utanför boxen och är modiga i vårt sätt att arbeta.

Engagerade

FAST är engagerade, vi bryr oss om resultatet av vårt arbete och vart våra kunder vill ta sina projekt. Vi lägger tid på att hitta bra lösningar och lyssnar på kundens behov. På så sätt bygger vi långsiktiga relationer.

Roliga

FAST är roligaVi hittar på roliga saker tillsammans inom företaget och med våra kunder. Vi anställer människor som är som oss.

Våra värdeord

Fyra ord som definierar oss ”FAST-människor” är:

Familjära
Vassa
Engagerade
Roliga

Kontakta oss så hjälper vi dig att uppnå ett bra brandskydd